Wat is het verschil tussen een obligatie, staatsbon en kasbon?

Allen betreffen deze producten een lening aan een bepaalde instantie. De onderlinge verschillen zijn toewijsbaar aan de ‘emittent’, of de uitgever van het bedrijf of instituut aan wie u geld leent.
Zo wordt een kasbon uitgegeven door een bank. Een obligatie door een bedrijf of instituut. De staatsbon wordt uitgegeven door de Belgische staat. Als u op dit laatste product intekent ontleent u dus eigenlijk geld aan de Belgische overheid.

Gezien de complexiteit van deze materie bieden wij u graag persoonlijke toelichting tijdens een discreet onderhoud met een van onze medewerkers – specialisten op kantoor.

Wat is een aandeel?

Met een aandeel koopt u een stukje kapitaal van een bedrijf (waardoor u deels ‘mede – eigenaar wordt), die afgezien van financiering bij de banken ook geld/ middelen kan ophalen via spaarders zoals u en ik. Dit doen bedrijven via de uitgifte van obligaties of aandelen. Aandelen worden doorgaans verhandeld op de beurs.

De waardebepaling van aandelen komt tot stand op basis van vraag en aanbod, en kan dus volatiel fluctueren op elk moment van de dag. Investeren in aandelen is dus niet zonder gevaar. Als het goed gaat met het bedrijf, deelt u mogelijks mee in de winst. Anderzijds dreigt u ook met verlies rekening te houden als de onderneming slecht(er) presteert of in geval van ongunstige omstandigheden (negatieve analistenverwachtingen, marktwijzigingen, …).

Beleg dus nooit geld dat u niet kan missen (minstens op 5 à 10 jaar)!
En houd enkele eenvoudige stelregels in acht zoals voldoende risicospreiding. Dit kan u doen door zowel in obligaties (minder risicovol) als aandelen te beleggen. Al uw aandelen inzetten op 1 bedrijf, sector of zelfs 1 land is onverstandig. Koop zowel aandelen van Europese, Aziatische of Amerikaanse bedrijven.