Vrijstellingen in Brand en BA Gezin

maand jaar in € maand jaar in € maand jaar in € maand jaar in € maand jaar in €
januari 2020 263,84 januari 2021 264,93 januari 2022 280,05 januari 2023 309,04 januari 2024 313,22
februari 2020 265,42 februari 2021 266,10 februari 2022 286,30 februari 2023 309,33 februari 2024 314,75
maart 2020 265,47 maart 2021 266,68 maart 2022 288,11 maart 2023 307,17 maart 2024 317,00
april 2020 265,04 april 2021 267,40 april 2022 289,61 april 2023 308,92 april 2024 318,75
mei 2020 265,04 mei 2021 268,29 mei 2022 290,58 mei 2023 306,86 mei 2024 317,22
juni 2020 264,84 juni 2021 268,71 juni 2022 292,80 juni 2023 308,02 juni 2024 318,38
juli 2020 265,00 juli 2021 269,31 juli 2022 295,30 juli 2023 307,57
augustus 2020 265,60 augustus 2021 271,61 augustus 2022 297,75 augustus 2023 310,05
september 2020 265,76 september 2021 273,02 september 2022 300,16 september 2023 312,43
oktober 2020 264,77 oktober 2021 272,33 oktober 2022 303,04 oktober 2023 310,27
november 2020 265,30 november 2021 276,33 november 2022 310,23 november 2023 311,34
december 2020 264,85 december 2021 279,79 december 2022 309,53 december 2023 311,88

 

Cijfers laatst aangepast op: 17-06-2024 13:22:16

Pensioensparen en Lange Termijnsparen

Brengt u de premies van uw individuele levensverzekering fiscaal in mindering dan levert dit u een belastingvermindering op van 25% of 30% van de gestorte premies in pensioensparen, en 30% in het kader van langetermijnsparen.

Voor het fiscaal stelstel van pensioensparen, hebt u de keuze tussen 2 plafonds voor het jaar 2024:  € 1.020 (basisbedrag) of € 1.310 (verhoogd bedrag) (*).

Leningen die vanaf die vanaf 01/01/2024 worden aangegaan zullen niet langer in aanmerking komen voor het fiscale voordeel voor langetermijnsparen. Hetzelfde geldt voor levensverzekeringscontracten die dienen als waarborg van dergelijke lening (de zogenaamde schuldsaldoverzekeringen) en de tak 21 en tak 23 producten via langetermijnsparen.

Bijgevolg worden alle fiscale voordelen inzake het langetermijnsparen die direct of indirect betrekking hebben op het verkrijgen van vastgoed afgeschaft. Alsook het fiscaal voordeel verdwijnt  voor stortingen in het kader van ‘gewone’ levensverzekeringen (Tak 21 en Tak 23).

(*) De informatie vermeld op deze pagina houdt rekening met de fiscale bepalingen van de Belgische wetgeving zoals van toepassing op 01.01.2024 en is onder voorbehoud van eventuele toekomstige wijzigingen.

 

Cijfers laatst aangepast op: 09-01-2024 16:07:05

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Maximale bijdragen 2024

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3.965,77 € (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 4.562,82  (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

Maximale bijdragen 2023

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3.859,40 € (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 4.440,43  (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

Maximale bijdragen 2022

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3.447,62 € (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3.966,67 (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

Maximale bijdragen 2021

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3.302,77€ (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3.800,01 (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

 

Cijfers laatst aangepast op: 09-01-2024 15:47:25

Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies

  Belastingen Bijdragen Totaal
Autoverzekeringen      
BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders 9,25% 17,85% 27,10%
BA Transport van zaken < 3,5 T 9,25% 12,85% 22,10%
BA Transport van zaken meer dan 3,5 T.(*) 1,40% 12,85% 14,25%
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (*) 1,40% 12,85% 14,25%
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (**) 0% 12,85% 12,85%
Andere waarborgen (omnium, kleine omnium) 9,25% 17,50% 26,75%
Rechtsbijstand 9,25% 7,50% 16,75%
       
Brand woning - diefstal 9,25% 6,50% 15,75%
       
Persoonlijke ongevallen 9,25%   9,25%
       
Arbeidsongevallen      
Personeel niet onderworpen aan RSZ   23,49% 23,26%
Personeel onderworpen aan RSZ   3,49% 3,26%
       
BA Familiale 9,25%   9,25%
Objectieve aansprakelijkheid 9,25% 9,50% 18,75%
BA uitbating 9,25%   9,25%
       
Transportverzekeringen      
België 9,25%   9,25%
Andere 1,40%   1,40%
       
Levensverzekeringen      
Individuele contracten (behalve pensioensparen, RIZIV en VAPZ) 2%   2%
Bedrijfsleiderverzekeringen 4,40%   4,40%
Groepsverzekering; IPT 4,40%   4,40%
Tak 26   0%      0%
       
Ziekte / Invaliditeit      
Gewaarborgd inkomen 9,25%   9,25%
Hospitalisatie 9,25% 10,00% 19,25%
       
ABR polissen     12,94%

 

Cijfers laatst aangepast op: 25-01-2023 12:16:39

Belasting op inverkeerstelling (BIV) op nieuwe en tweedehandsvoertuigen

De belasting op inverkeerstelling (BIV) betaalt u voor elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één welbepaalde persoon. Met andere woorden, ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.

De belastingschuld inzake de BIV ontstaat "automatisch"  wanneer een voertuig, luchtvaartuig of vaartuig ingeschreven wordt of ingeschreven zou moeten zijn bij respectievelijk de DIV, het Bestuur van de Luchtvaart of het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart.

De BIV is van toepassing op:

 • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België;
 • alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven;
 • jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit werd afgeleverd of waarvoor een dergelijk kentekenbewijs had moeten afgeleverd zijn (vaststelling van gebruik op Belgische wateren).

Klik hier voor berekening BIV in Vlaanderen. 

 

Bron: http://belastingen.vlaanderen.be/

 

Cijfers laatst aangepast op: 01-02-2022 13:18:49

Verkeersbelastingen

De verkeersbelastingen bestaan uit de jaarlijkse verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling, het eurovignet en de kilometerheffing (vanaf 01/04/2016).

Via deze link kunt u uw eigen verkeersbelastingen berekenen.

 

Cijfers laatst aangepast op: 05-07-2023 08:20:28

Verkeersbelasting Aanhangwagens en motorfietsen

Bereken uw verkeersbelasting via deze link

 

Cijfers laatst aangepast op: 01-02-2022 13:23:51

Inschrijvingskosten DIV Voertuigen

Via deze link vindt u de kosten terug voor het inschrijven / herinschrijven / aanvragen duplicata's.

 

Cijfers laatst aangepast op: 05-07-2023 08:21:10

ABEX indexcijfers

maand.jaar index maand.jaar index maand.jaar index maand.jaar index maand.jaar index
7.1999 484 1.2006 612 07.2012 711 05.2018 789 05.2024 1048
1.2000 490 7.2006 621 01.2013 729 11.2018 809
7.2000 503 1.2007 648 07.2013 730 05.2019 819
1.2001 511 7.2007 654 01.2014 739 07.2019 833
7.2001 527 1.2008 665 07.2014 744 11.2019 833
1.2002 540 7.2008 692 01.2015 745 5.2020 847
7.2002 540 1.2009 695 05.2015 744 11.2020 858
1.2003 547 7.2009 684 11.2015 744 05.2021 878
7.2003 552 1.2010 670 01.2016 744 11.2021 906
1.2004 560 7.2010 673 05.2016 750 05.2022 954
7.2004 579 1.2011 690 11.2016 754 11.2022 1004
1.2005 590 7.2011 694 05.2017 767 05.2023 1032
7.2005 596 1.2012 705 11.2017 775 11.2023 1041

 

Cijfers laatst aangepast op: 17-06-2024 13:20:38