wanneer-is-een-rechtsbijstandverzekering-van-toepassing