DAS, UW redder in nood.

Wat doet de Rechtsbijstand?

Bij een juridisch conflict zet de rechtsbijstand D.A.S. alle middelen in om uw belangen te verdedigen. De gespecialiseerde juristen en beheerders zoeken een minnelijke regeling. Bij een procedure voor de rechtbank betaalt de verzekeraar alle kosten.

Waarom D.A.S.?

  • Onafhankelijkheid : geen belangenconflicten.
  • Specialist in rechtsbijstand
  • Rechtsbijstand voor iedere klant.
  • Internationale vertegenwoordiging in 19 landen.
  • Een unieke service voor de makelaar:
    het PROF-concept

De voorbeelden uit D.A.S.-Speciaal illustreren de kracht van de rechtsbijstand D.A.S.